Morten Nistad Jørs

Operasjonell leder - COO – Ledelse og administrasjon

Mine kollegaer